VARHAISKASVATUS JA OPETUS

Tällä vuosisadalla ollaan vihdoin päästy lasten päivähoidosta varhaiskasvatukseen, siis sosiaalitoimesta opetustoimeen. Vielä olisi päätettävä, että varhaiskasvatus on maksutonta niin kuin perusopetus ja toisen asteen opetus.

 

Mitä tapahtuisi, jos kaupunki poistaisi maksut varhaiskasvatuksesta?

 

1. Kun vanhemmat toisivat lapsensa jo noin vuoden ikäisenä varhaiskasvatukseen, kotihoito vähenisi ja äitejä (vanhempia) palaisi lyhyemmän kotihoitojakson jälkeen ansiotyöhön.

 

2. Kaupungin pitäisi investoida varhaiskasvatuksen tiloihin ja palkata lisää henkilöstöä (tai ostaa varhaiskasvatusta yksityisiltä yrityksiltä). Kaupunki saisi lisää verotuloja eikä rahaa menisi kotihoidon lisiin. Äitien työssäkäynti parantaisi näiden asemaa työelämässä ja eläkettä kertyisi enemmän.

 

3. Tärkein muutos koskee lapsia: varhaiskasvatus ryhmässä muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatus vaikuttaa lapsen kehitykseen ehkä enemmän kuin peruskoulu. Varhaiskasvatus voi ehkäistä lapsen kasvun ongelmia, joista osa saattaa johtua lapsen kotioloista. Sellaisten ongelmien ilmaantumista kannattaa ehkäistä ja  havaittaviin kehityshäiriöihin puuttua varhain.

 

Kouluissakin on puututtava ongelmiin heti. Koulun pitää olla turvallinen ja opiskelua tulee tukea riittävästi. Opetuksen ja opiskelun tuloksena oppilaat oppivat eli saavat lisää tietoja ja taitoja. Näitä oppimistuloksia pitää arvioida ja mitata. Opetushallitus on vihdoin määrittelemässä (oikeita) valtakunnallisia oppiainekohtaisia mitta-asteikkoja (kriteerit), joilla oppilaiden osaamista voi arvioida.

 

Mielestäni inkluusion toteutusta pitäisi kehittää. Ei ole oikeaa inkluusiota, kun yksi oppilas häiriköi jatkuvasti tunneilla ja häntä myös kiusataan. Koulussa pitää olla saatavissa tuki- ja erityisopetusta.

 

Koulujen pitäisi nimetä opettajat, jotka opastavat lapsia erilaisiin urheilu- ym harrastusseuroihin. Myös harrastukset ovat tärkeitä lasten kehitykselle.