KAUPUNGIN STRATEGIASTA

Valtuuston hyväksymä visio ja kehittämisstrategia on esitetty talousarviossa ja -suunnitelmassa. Päämääränä on, että Kauniaisten väestö ja kulttuuri on kaksikielinen, kunnallisvero on enintään 17 % ja talous on tasapainossa velkaantumatta.


Strategiaan liittyy maankäyttösuunnitelmat sekä sopimukset maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä (MAL) muiden seudun kaupunkien ja valtion kanssa. Kauniaisten osuus Espoon kaupunkiradan kustannuksista on 27,5 milj. euroa. Rata suunnitellaan 2021 – 2022 ja rakennetaan 2023 – 2028.


Strategiana on ollut, että kaupunki myy varallisuuttaan eli tontteja ja rakennusoikeuksia, jotta kuntaveroaste voidaan pitää alhaisena (17 %). Asuntotuotannon kautta kaupunki on saanut lisää asukkaita ja siis veronmaksajia, mutta näille on pitänyt järjestää palveluja.


Aikaisempina vuosina on ollut mahdollista ”pelastaa” kaupungin talous suurilla maan myyntituloilla. Lähivuosina kaupunki ei saa maan myynnistä suuria tuloja (Tilinpäätös 2019, s 14). Talousarvion mukaan tilikauden 2021 tulos ilman maanmyyntivoittoja ja maankäytön sopimuskorvauksia on alijäämäinen noin 7,0 milj. euroa. (Koronatuki kunnille on tasapainottanut taloutta.)


Sote-uudistuskin aiheuttaa ongelmia kaupungin taloudelle. Valtio ottaa kuntaverosta 13,26 %-yksikköä, jolloin kaupungille jää vain 3,74 %-yksikköä. Toisaalta kaupunki saa valtionosuuksia ja hyvinvointialue maksaa sote-menot.


Kaupungin strategia on arvioitava uudelleen ja erityisesti tavoite, että kuntaveroaste olisi enintään 17 %!