ERKKI

KOLME TÄRKEINTÄ TEEMAANI


1. Erityisen tärkeänä pidän lasten ja nuorten tarvitsemien palvelujen parantamista, vaikka se tarkoittaakin resurssien lisäämistä. Kyse on heidän kehityksestään ja samalla ongelmien ennalta ehkäisemisestä. Kyse on investoinneista. Näitä palveluja ovat perheneuvola-, varhaiskasvatus-, perusopetus- ja toisen asteen opetus- sekä nuorisopalvelut. Myös liikuntapaikat sekä ulkona että kouluissa ovat tärkeitä.


2. Terveyskeskuksesta ja Villa Bredasta pitää kehittää täyden palvelun sote-keskus, joka huolehtii myös turvallisesta ja hyvästä vanhustenhoidosta sekä perheiden kotipalveluista - työssäkäyvillähän on työterveyshuolto. Terveyskeskuksessa pitäisi olla jonakin viikonpäivänä erikoislääkäreillä vastaanottoja ja tarvittavaa tekniikkaa.


3.  Kaupungintalon korttelin kaavoituksessa pitää ottaa huomioon asukkaiden mielipiteet. Ensisijaisena ratkaisuna voisi olla kaupunkitalon saneeraus. Keskusaukion pitää pysyä avoimena julkisena tilana. Kaupungin pitää huolehtia rakennustensa kunnosta niin, että niitä ei tarvitse purkaa.


Haluan suojella ympäristöä. Teen matkat seudulla kävellen, polkupyörällä tai junalla. Kaupungin tulee osallistua "ilmastotalkoisiin" ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun ohjelmalla hankkeineen.


STRATEGIA Kaupungin strategia on uudelleen arvioitava. Määrätty kuntavero-% ei saa olla enää ensisijainen tavoite tai rajoite. Keinotekoisen alhaisen verokannan takia Kauniainen on antanut pois varallisuuttamme eli tontteja ja rakennusoikeuksia. Se ei ole reilua nuorempia sukupolvia kohtaan. Strategia on johtanut talojen purkuun ja rakentamiseen jopa puutarhojen tilalle.


AVOIMUUS Kaikki haluavat avointa kunnallispolitiikkaa ja siinä olisikin parannettavaa. Päätöksenteko on liikaa kahden kauppaa. Yleensä päätösesityksistä puuttuu tietoja olennaisista seikoista: mitkä seikat (kriteerit) otetaan huomioon ratkaisuvaihtoehtoja arvioitaessa; mahdolliset vaihtoehdot sekä arviot niiden vaikutuksista.


KEHITTÄMISESTÄ Kaupungin pitäisi suunnitella operatiivinen kehittämisstrategia, mikä määrittää kehittämisen periaatteet koko organisaatiolle. Näitä periaatteita ovat ainakin: ongelmien ennalta ehkäisy; varhainen puuttuminen ongelmiin; ongelmien ratkaisu lähtien juurisyistä ja yhdellä kertaa; ongelmien tunnistus viiveettä. Periaatteena on myös systemaattinen, suunnitelmallinen henkilöstön koulutus.


Päätösesitysten valmistelua ja laatutasoa tulee kauttaaltaan parantaa. On toteutettava tietohuoltojärjestelmä, joka antaa ongelmien tunnistamisessa ja päätöksenteossa tarvittavia tietoja ympäristöstä ja väestöstä, palvelujen tarpeesta, palveluista ja niiden saatavuudesta ja vaikutuksista. Kehittämissuunnitelmissa pitäisi esittää vaatimukset kehittämisen kohteelta, kohteen nykytila ja tavoiteltava tila sekä toimenpiteet, joilla tavoitetilaan eli tavoitteisiin aiotaan päästä.


Nimeni on Erkki Karimaa. Olen lähtöisin Porin läheltä Noormarkusta. Päästyäni ylioppilaaksi Porin lyseosta jatkoin opiskelua Helsingin yliopistossa. Ja niin jäin asumaan tälle seudulle. Muutin Tapiolasta Kauniaisiin 1985. Asun vaimoni Ellin kanssa kerrostalossa Kasavuoressa Urheilutie 9:ssä. Tytär ja poika perheineen asuvat Olarissa ja Haagassa.


Luottamustoimessa pitää olla oikeat arvot ja asiantuntemusta sekä aikaa ja omat asiat kunnossa. Käsittääkseni minulla näin onkin.


ARVOT Näitä arvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; luonto, työ, yrittäminen, tieto ja eettiset arvot kuten oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Arvot vaikuttavat valinnoissa sekä arjen teoissa ja tavoissa. Arvojen järjestyskin merkitsee, kun pitää valita eri vaihtoehdoista, esim. vähennetäänkö kouluavustajia, otetaanko enemmän lapsia ryhmiin tai luokkiin ym. vai nostetaanko veroastetta.


ASIANTUNTEMUS Tunnen Kauniaisten asioita. Toimin tarkastuslautakunnassa 8 v ja nyt varhaiskasvatus- ja opetusvaliokunnassa sekä varavaltuutettuna. Myös toimiminen vapaaehtoisena Lähiavussa (yli 10 v) , luokkavaarina Mäntymäen koulussa (luokka 6 D) ja osallistuminen senioriyhdistyksen, seurakunnan ystäväkerhon ja Villa Bredan tiistaikerhon tilaisuuksiin on lisännyt asioiden tuntemista ns ruohonjuuritasolla.

 

Kaupunkiliiton ja sitten Kuntaliiton palveluksessa toimin kuntien järjestelmien ja prosessien kehittämisen erityisasiantuntijana ja päällikkönä. FM tutkinnon suoritettuani jatkoin opiskelua työn ohessa. Suoritin VTL tutkinnon Helsingin yliopistossa ja FT tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.


AIKA Nyt eläkeläisenä minulla on runsaasti aikaa perehtyä esille tuleviin asioihin. Lapsenlapsetkin ovat jo aikuisia (paitsi yksi 15 v). Fyysistä kuntoani ylläpidän pyöräilemällä, kävelemällä ja pelaamalla lentopalloa. Lisäksi olen käynyt jumpparyhmissä ja treeneissä. Harrastan edelleen erityisesti kielten (espanja, venäjä) opiskelua.


Kauniaisissa päätöksenteko on usein kahden kauppaa, mutta diversiteetti ei olisi pahitteeksi. Lisää mielipiteistäni voit lukea Granin demarien kotisivulta. Toivon että kertoisit minulle, mitä asioita mielestäsi Kauniaisissa pitäisi Kauniaisissa pitäisi muuttaa. Vastaan mielelläni kysymyksiisi.


Erkki Karimaa 0400 965 742 erkki.karimaa@gmail.com m.facebook.com/erkki.karimaa