AVOIMUUDESTA

Kaikki Kauniaisissa haluavat avointa kunnallispolitiikkaa ja siinä olisikin parannettavaa.

Päätösesityksissä ja hankesuunnitelmissa pitäisi selvästi esittää,
1. mitkä seikat (vaatimukset / kriteerit) otetaan huomioon ratkaisuvaihtoehtoja arvioitaessa ja
2. ratkaisuvaihtoehdot sekä arviot niiden vaikutuksista.

 

Yleensä tietoja joistakin olennaisista seikoista puuttuu esityksistä ja esitykset ovat epäselviä. Syynä voi olla, että esittelijä ei huomaa, ei osaa tai ei välitä kertoa niistä. Esimerkiksi talousarvioissa kehittämisstrategian tavoitteina on lueteltu tehtäviä ja tavoitteiden saavuttamisina tehtävien suoritusta. Silloin ei oikeastaan tiedä, mihin niillä pyritään ja puuttuu kriteerit.

 

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida vuosittain, missä määrin valtuuston asettamat vuositavoitteet on saavutettu. Mutta ei sitä voida arvioida eikä edistystä mitata, jos selviä tavoitteita ei aseteta.

 

Toimin kaksi valtuustokautta tarkastuslautakunnassa ja valitettavasti oli todettava selvien tavoitteiden puuttuminen tavan takaa. Kyse on myös vastuullisuudesta.

 

Avoimuuteen kuuluu myös tietohuolto eli tietojen hankinta ja jakelu päätöksentekijöille ja myös kuntalaisille, jotta nämä voisivat keskustella ja arvioida kunnan asioita kuten demokratiaan kuuluu. Tietohuollon pitäisi antaa tietoja väestöstä ja ympäristöstä, palvelujen tarpeesta ja saatavuudesta sekä laadusta. Kauniaisilla ei ole vaatimusten mukaista tietohuoltoa.

 

Avoimuuteen kuuluu myös kuntalaisten palautteiden ja kysymysten vastaanotto ja vastaaminen. Kaupungin pitäisi määritellä ja esittää palautteiden käsittelyprosessi. Nyt kaikkiin palautteisiin ei vastata tai vastaus voi olla yhdentekevä.

 

Edellä esittämäni asiat eivät parane, jos kaupungin johto ei sitä vaadi.